BAZALNI METABOLIZAM BMR (Basal metabolic rate)

BMR (Basal Metabolic Rate) BAZALNI METABOLIZAM

Bazalni metabolizam, predstavlja količinu energije koju telo utroši u stanju mirovanja na optimalnoj temperaturi. Određivanje količine kalorija potrebne za vaše dnevne potrebe najviše zavisi od vašeg starosnoig doba, dnevne     aktivnosti i pola. Nakon određene vrednosti uvek možete na brz i jednostavan način pratiti količinu utrošene energije i energije unesene kroz ishranu, i samim tim korigovati ishranu u zavisnosti od vaše aktivnosti na dnevnom nivou,   odnosno kroz tačan proračun potrebnog broja kalorija i time delovati na smanjenje telesne težine, održavanje ili povećanje telesne težine.

Slaba fizička aktivnost ili totalna pasivnost dovodi do usporavanja rada metabolizma a samim tim i do lakšeg dobijanja masti a težeg skidanja istih, posebno kako ulazite u dublje starosno doba. Nasuprot tome bila bi redovna fizička aktivnost i kardio trening koji će vam podići rad srca na visok nivo i time ubrzati rad metabolizma koji će poput motora trošiti vaše masti kao energiju i vremenom vas dovesti do željene forme.

VEOMA VAŽAN FAKTOR IGRA FIZIČKA AKTIVNOST U KOMBINACIJI SA PRAVILNO IZBALANSIRANOM ISHRANOM!
 
BMR možete shvatiti tako da je to količina energije koja je potrebna telu ako bi čovek ceo dan samo ležao, bez fizičke aktivnosti. To bi bila neka okvirna definicija

BMR se može približno izračunati pomoću formula i kalkulatora. Postoji više njih, ali među najpoznatijima Harris-Benedictovu formulu kojom se može izračunati približan BMR. 
 
BMR = 66 + (13,7 × težina) + (5 × visina) – (6,8 × godine) za muškarce
BMR = 655,1 + (9,563 × težina) + (1,85 × visina) – (4,676 × godine)   za žene

Please follow and like us: